یو پی اس On-Line : در یو پی اس های آنلاین اینورتر (Inverter) دستگاه همواره روشن می باشد و مصرف کننده دائما از طریق اینورتر دستگاه تغذیه میشود .

جستجوی اقلام بر اساس پارامتر
نام:
قیمت: از تومان تا تومان
[بدون محصول]