اینورتر یا مبدل برق دستگاه الکترونیکی است که جریان مستقیم DC را به جریان AC تبدیل می کند. جریان AC تبدیل شده در اینورتر می تواند در هر ولتاژ و فرکانسی باشد که به وسیله ترانسفورماتور های مناسب و مدارها کنترل می شوند. اینورتر ها معمولا برای تامین جریان AC از منابع DC باطری استفاده می کنند.اینورتر ها با شکل موج سینوسی و شبه سینوسی در مدل های offline و online طراحی و تولید می شوند.

جستجوی اقلام بر اساس پارامتر
نام:
قیمت: از تومان تا تومان
[بدون محصول]