اقلام موجود فروشگاه اینترنتی ایمن کالا مارکت

نسخه قابل چاپ

چیدمان بر اساس عنوان محصول (صعودی | نزولی)، قیمت (صعودی | نزولی)

دوربین مداربسته
    دوربین مداربسته AHD
        دوربین مداربسته بالت AHD
            دوربین مداربسته بالت AHD 2MP
            دوربین مداربسته سامسونگ مدل SCO-6083R موجود در انبار ۱,۸۳۰,۰۰۰تومان
            دوربین مداربسته HISMART مدل T-802 AHD موجود در انبار ۳۵۰,۰۰۰تومان
            دوربین مداربسته بالت AHD 3MP
            دوربین مداربسته بالت AHD 4MP
            دوربین مداربسته اکسیوم مدل XHB-7040 VON موجود در انبار ۸۹۰,۰۰۰تومان
            دوربین مداربسته اکسیوم مدل XHB-7140 VON موجود در انبار ۸۵۰,۰۰۰تومان
            دوربین مداربسته اکسیوم مدل XHB-5040 FON موجود در انبار ۵۳۰,۰۰۰تومان
            دوربین مداربسته HISMART مدل T-8024 AHD موجود در انبار ۳۷۰,۰۰۰تومان
        دوربین مداربسته دام AHD
            دوربین مداربسته دام AHD 2MP
            دوربین مداربسته HISMART مدل HS-630 AHD موجود در انبار ۳۵۵,۰۰۰تومان
            دوربین مداربسته سامسونگ مدل SCD-6083R موجود در انبار ۱,۶۴۵,۰۰۰تومان
            دوربین مداربسته دام AHD 3MP
            دوربین مداربسته دام AHD 4MP
            دوربین مداربسته اکسیوم مدل XHD-3240 VON موجود در انبار ۷۹۰,۰۰۰تومان
            دوربین مداربسته اکسیوم مدل AXH-8240 DF SV RUFS موجود در انبار ۵۱۰,۰۰۰تومان
        دوربین مداربسته اسپیددام AHD
            دوربین اسپیددام AHD 2MP
            دوربین اسپیددام HISMART مدل HS-8990IR AHD موجود در انبار ۳,۲۰۰,۰۰۰تومان
            دوربین اسپیددام AHD 3MP
            دوربین اسپیددام AHD 4MP
    دوربین مداربسته IP
        دوربین مداربسته بالت IP
            دوربین مداربسته بالت IP 2MP
            دوربین مداربسته داهوا مدل IPC-B1A20 موجود در انبار ۶۶۰,۰۰۰تومان
            دوربین مداربسته داهوا مدل DH-IPC-HFW1230SP موجود در انبار ۶۹۰,۰۰۰تومان
            دوربین مداربسته داهوا مدل IPC-HFW4231B-BAS-H موجود در انبار ۹۵۰,۰۰۰تومان
            دوربین مداربسته داهوا مدل DH-IPC-HFW2231TP-VFS موجود در انبار ۱,۷۹۵,۰۰۰تومان
            دوربین مداربسته فدکس مدل FIP-1725 BFSH موجود در انبار ۸۹۵,۰۰۰تومان
            دوربین مداربسته فدکس مدل FIP-4125 BVSH موجود در انبار ۱,۲۴۰,۰۰۰تومان
            دوربین مداربسته سامسونگ مدل QNO-6070R موجود در انبار ۵,۶۹۰,۰۰۰تومان
            دوربین مداربسته بالت IP 3MP
            دوربین مداربسته داهوا مدل IPC-B1A30 موجود در انبار ۷۵۰,۰۰۰تومان
            دوربین مداربسته داهوا مدل IPC-HFW1320SP-S3 موجود در انبار ۸۴۵,۰۰۰تومان
            دوربین مداربسته بالت IP 4MP
            دوربین مداربسته داهوا مدل IPC-HFW1431SP موجود در انبار ۱,۱۹۵,۰۰۰تومان
            دوربین مداربسته داهوا مدل IPC-HFW4431B-BAS-H موجود در انبار ۱,۱۰۰,۰۰۰تومان
            دوربین مداربسته داهوا مدل IPC-HFW2431T-ZS موجود در انبار ۱,۷۶۵,۰۰۰تومان
            دوربین مداربسته بالت IP 5MP
            دوربین مداربسته بالت IP 8MP
        دوربین مداربسته دام IP
            دوربین مداربسته دام IP 2MP
            دوربین مداربسته فدکس مدل FH-1623 BFSV موجود در انبار ۸۴۰,۰۰۰تومان
            دوربین مداربسته فدکس مدل FH-1723 BFSF موجود در انبار ۱,۲۹۰,۰۰۰تومان
            دوربین مداربسته سامسونگ مدل QND-6070R موجود در انبار ۵,۶۳۰,۰۰۰تومان
            دوربین مداربسته دام IP 3MP
            دوربین مداربسته دام IP 4MP
            دوربین مداربسته دام IP 5MP
            دوربین مداربسته دام IP 8MP
        دوربین مداربسته اسپیددام IP
            دوربین اسپیددام IP 2MP
            دوربین اسپیددام IP 3MP
            دوربین اسپیددام IP 4MP
            دوربین اسپیددام IP 5MP
    دوربین مداربسته HD-TVI
        دوربین مداربسته بالت HD-TVI
            دوربین مداربسته بالت HD-TVI 2MP
            دوربین مداربسته هایک ویژن مدل DS-2CE16D0T-IR موجود در انبار ۴۱۵,۰۰۰تومان
            دوربین مداربسته هایک ویژن مدل DS-2CE16D0T-IT1 موجود در انبار ۵۱۰,۰۰۰تومان
            دوربین مداربسته هایک ویژن مدل DS-2CE16D0T-IT3 موجود در انبار ۵۶۰,۰۰۰تومان
            دوربین مداربسته هایک ویژن مدل DS-2CE16D0T-IT5 موجود در انبار ۶۲۰,۰۰۰تومان
            دوربین مداربسته هایک ویژن مدل DS-2CE16D0T-VFIR3E موجود در انبار ۱,۰۲۰,۰۰۰تومان
            دوربین مداربسته هایک ویژن مدل DS-2CE16D0T-WL5 موجود در انبار ۸۱۰,۰۰۰تومان
            دوربین مداربسته هایک ویژن مدل DS-2CE16D8T-ITE موجود در انبار ۸۲۰,۰۰۰تومان
            دوربین مداربسته هایک ویژن مدل DS-2CE16D8T-IT3E موجود در انبار ۹۸۵,۰۰۰تومان
            دوربین مداربسته های لوک مدل IPC-B220 موجود در انبار ۱,۰۷۰,۰۰۰تومان
            دوربین مداربسته های لوک مدل IPC-B220-D موجود در انبار ۱,۰۳۰,۰۰۰تومان
            دوربین مداربسته بالت HD-TVI 3MP
            دوربین مداربسته هایک ویژن مدل DS-2CE16F1T-IT موجود در انبار ۴۸۵,۰۰۰تومان
            دوربین مداربسته بالت HD-TVI 4MP
        دوربین مداربسته دام HD-TVI
            دوربین مداربسته دام HD-TVI 2MP
            دوربین مداربسته هایک ویژن مدل DS-2CE56D0T-IRMM موجود در انبار ۳۶۰,۰۰۰تومان
            دوربین مداربسته هایک ویژن مدل DS-2CE56D0T-IR موجود در انبار ۳۹۵,۰۰۰تومان
            دوربین مداربسته هایک ویژن مدل DS-2CE56D0T-VFIR3E موجود در انبار ۱,۰۲۰,۰۰۰تومان
            دوربین مداربسته هایک ویژن مدل DS-2CE56D0T-IRM موجود در انبار ۴۱۵,۰۰۰تومان
            دوربین مداربسته هایک ویژن مدل DS-2CE56D0T-IT1 موجود در انبار ۴۶۰,۰۰۰تومان
            دوربین مداربسته هایک ویژن مدل DS-2CE56D0T-IT3 موجود در انبار ۵۳۰,۰۰۰تومان
            دوربین مداربسته هایک ویژن مدل DS-2CE56D1T-VFIR3 موجود در انبار ۱,۰۲۰,۰۰۰تومان
            دوربین مداربسته هایک ویژن مدل DS-2CE56D8T-ITME موجود در انبار ۸۲۰,۰۰۰تومان
            دوربین مداربسته هایک ویژن مدل DS-2CE56D8T-IT1E موجود در انبار ۸۶۰,۰۰۰تومان
            دوربین مداربسته دام HD-TVI 3MP
            دوربین مداربسته هایک ویژن مدل DS-2CE56F1T-ITM موجود در انبار ۴۸۵,۰۰۰تومان
            دوربین مداربسته دام HD-TVI 4MP
        دوربین مداربسته اسپیددام HD-TVI
            دوربین اسپیددام HD-TVI 2MP
            دوربین مداربسته هایک ویژن مدل DS-2AE5223TI-A(24VAC) موجود در انبار ۶,۹۵۰,۰۰۰تومان
            دوربین مداربسته هایک ویژن مدل DS-2AE7230TI-A(24VAC) موجود در انبار ۸,۹۰۰,۰۰۰تومان
            دوربین اسپیددام هایک ویژن مدل DS-2AE7230TI-A موجود در انبار ۸,۹۰۰,۰۰۰تومان
            دوربین اسپیددام هایک ویژن مدل DS-2AE5223TI-A موجود در انبار ۶,۹۰۰,۰۰۰تومان
            دوربین اسپیددام HD-TVI 3MP
            دوربین اسپیددام HD-TVI 4MP
    دوربین مداربسته HD-CVI
        دوربین مداربسته بالت HD-CVI
            دوربین مداربسته بالت HD-CVI 1MP
            دوربین مداربسته بالت HD-CVI 2MP
            دوربین مداربسته داهوا مدل HAC-HFW1200T موجود در انبار ۳۲۰,۰۰۰تومان
            دوربین مداربسته داهوا مدل HAC-HFW1220S موجود در انبار ۳۸۵,۰۰۰تومان
            دوربین مداربسته داهوا مدل HAC-HFW1200S موجود در انبار ۳۵۰,۰۰۰تومان
            دوربین مداربسته داهوا مدل HAC-HFW2231E موجود در انبار ۷۴۰,۰۰۰تومان
            دوربین مداربسته داهوا مدل HAC-HFW1200B موجود در انبار ۴۱۰,۰۰۰تومان
            دوربین مداربسته داهوا مدل HAC-HFW1220D موجود در انبار ۴۴۵,۰۰۰تومان
            دوربین مداربسته داهوا مدل HAC-HFW2231D موجود در انبار ۷۹۵,۰۰۰تومان
            دوربین مداربسته داهوا مدل HAC-HFW1220R-VF-IRE6 موجود در انبار ۶۹۵,۰۰۰تومان
            دوربین مداربسته های لوک مدل IPC-B120 موجود در انبار ۱,۰۰۰,۰۰۰تومان
            دوربین مداربسته های لوک مدل IPC-B120H موجود در انبار ۱,۰۵۰,۰۰۰تومان
            دوربین مداربسته بالت HD-CVI 3MP
            دوربین مداربسته بالت HD-CVI 4MP
            دوربین مداربسته داهوا مدل HAC-HFW1400T موجود در انبار ۴۵۸,۰۰۰تومان
            دوربین مداربسته داهوا مدل HAC-HFW1400B موجود در انبار ۵۵۰,۰۰۰تومان
            دوربین مداربسته داهوا مدل HAC-HFW1400R-VFS-IRE6 موجود در انبار ۸۴۰,۰۰۰تومان
        دوربین مداربسته دام HD-CVI
            دوربین مداربسته دام HD-CVI 1MP
            دوربین مداربسته دام HD-CVI 2MP
            دوربین مداربسته دام HD-CVI 3MP
            دوربین مداربسته دام HD-CVI 4MP
            دوربین مداربسته های لوک مدل IPC-B140H موجود در انبار ۱,۴۷۰,۰۰۰تومان
        دوربین مداربسته اسپیددام HD-CVI
            دوربین اسپیددام HD-CVI 1MP
            دوربین اسپیددام HD-CVI 2MP
            دوربین اسپیددام HD-CVI 3MP
            دوربین اسپیددام HD-CVI 4MP
    دوربین مداربسته HD-SDI
        دوربین مداربسته بالت HD-SDI
            دوربین مداربسته بالت HD-SDI 1MP
            دوربین مداربسته بالت HD-SDI 2MP
            دوربین مداربسته بالت HD-SDI 3MP
            دوربین مداربسته بالت HD-SDI 4MP
        دوربین مداربسته دام HD-SDI
            دوربین مداربسته دام HD-SDI 1MP
            دوربین مداربسته دام HD-SDI 2MP
            دوربین مداربسته دام HD-SDI 3MP
            دوربین مداربسته دام HD-SDI 4MP
        دوربین مداربسته اسپیددام HD-SDI
            دوربین اسپیددام HD-SDI 1MP
            دوربین اسپیددام HD-SDI 2MP
            دوربین اسپیددام HD-SDI 3MP
            دوربین اسپیددام HD-SDI 4MP
    دوربین مداربسته 4IN1
        دوربین مداربسته بالت 4IN1
            دوربین مداربسته بالت 4IN1 2MP
            دوربین مداربسته بالت 4IN1 4MP
            دوربین مداربسته بالت 4IN1 5MP
        دوربین مداربسته دام 4IN1
            دوربین مداربسته دام 4IN1 2MP
            دوربین مداربسته دام 4IN1 4MP
            دوربین مداربسته دام 4IN1 5MP
            دوربین مداربسته نکست مدل NX-HD1530-I2 موجود در انبار ۴۹۰,۰۰۰تومان
        دوربین مداربسته اسپیددام 4IN1
            دوربین اسپیددام 4IN1 2MP
            دوربین اسپیددام 4IN1 4MP
    دوربین مداربسته عمده
        پخش عمده دوربین مداربسته AHD
        دوربین مداربسته مدل 806 موجود در انبار ۱۵۸,۰۰۰تومان
        دوربین مداربسته مدل G-60 موجود در انبار ۱۷۵,۰۰۰تومان
        دوربین مداربسته مدل B-875 موجود در انبار ۲۶۵,۰۰۰تومان
        دوربین مداربسته B-975 موجود در انبار ۲۲۵,۰۰۰تومان
        پخش عمده دوربین مداربسته IP
        دوربین مداربسته مدل IP B-600 موجود در انبار ۳۸۵,۰۰۰تومان
    دوربین مداربسته ارزان
        دوربین مداربسته ارزان AHD
        دوربین مداربسته مدل D-VR-3602 موجود در انبار ۱۷۵,۰۰۰تومان
        دوربین مداربسته مدل 230 DX موجود در انبار ۱۳۵,۰۰۰تومان
        دوربین مداربسته مدل KC101-75 موجود در انبار ۲۵۵,۰۰۰تومان
        دوربین مداربسته مدل N710M2235 موجود در انبار ۱۵۸,۰۰۰تومان
        دوربین مداربسته مدل 308 موجود در انبار ۱۹۵,۰۰۰تومان
        دوربین مداربسته مدل 3A-222-S5 موجود در انبار ۱۷۵,۰۰۰تومان
        دوربین مداربسته مدل MAD-14 موجود در انبار ۱۴۷,۰۰۰تومان
        دوربین مداربسته مدل A108Z موجود در انبار ۲۵۵,۰۰۰تومان
        دوربین مداربسته مدل DM2235PM71 موجود در انبار ۱۴۸,۰۰۰تومان
        دوربین مداربسته مدل N759M2235 موجود در انبار ۱۴۸,۰۰۰تومان
        دی وی آر 4 کانال مدل H9004P موجود در انبار ۳۶۰,۰۰۰تومان
        دوربین مداربسته مدل R229 موجود در انبار ۱۹۹,۰۰۰تومان
        دوربین مداربسته مدل GH-75DH موجود در انبار ۲۵۵,۰۰۰تومان
        دوربین مداربسته مدل 630 P موجود در انبار ۱۱۵,۰۰۰تومان
        دوربین مداربسته ارزان IP
        دوربین مداربسته مدل IP B-600 موجود در انبار ۴۱۵,۰۰۰تومان
    پکیج دوربین مداربسته
        پکیج دوربین مداربسته AHD
        پکیج دوربین مداربسته برند های اسمارت موجود در انبار ۲,۶۵۰,۰۰۰تومان
        پکیج دوربین مداربسته برند های اسمارت موجود در انبار ۳,۷۵۰,۰۰۰تومان
        پکیج دوربین مداربسته 4 کانال AHD موجود در انبار ۲,۳۵۰,۰۰۰تومان
        پکیج دوربین مداربسته IP
        پکیج دوربین مداربسته تحت شبکه موجود در انبار ۳,۵۵۰,۰۰۰تومان
        پکیج دوربین مداربسته 4 کانال بی سیم موجود در انبار ۲,۳۵۰,۰۰۰تومان
        پکیج دوربین مداربسته 4 کانال بی سیم موجود در انبار ۳,۴۵۰,۰۰۰تومان
مداربسته های خاص
    دوربین پلاک خوان
        دوربین پلاک خوان AHD
            دوربین پلاک خوان AHD 2MP
            دوربین مداربسته پلاک خوان HS-9332CO موجود در انبار ۱,۳۷۰,۰۰۰تومان
            دوربین پلاک خوان AHD 3MP
            دوربین پلاک خوان AHD 4MP
        دوربین پلاک خوان IP
            دوربین پلاک خوان IP 2MP
            دوربین پلاک خوان IP 3MP
            دوربین پلاک خوان IP 4MP
        دوربین پلاک خوان 4IN1
            دوربین پلاک خوان 4IN1 2MP
            دوربین پلاک خوان ژوان مدل JA-HZ56E20B4 موجود در انبار ۱,۴۹۰,۰۰۰تومان
            دوربین پلاک خوان 4IN1 3MP
            دوربین پلاک خوان 4IN1 4MP
    دوربین چشم ماهی
        دوربین چشم ماهی AHD
            دوربین چشم ماهی AHD 2MP
            دوربین چشم ماهی HISMART مدل HS-1317 AHD موجود در انبار ۳۴۵,۰۰۰تومان
            دوربین چشم ماهی HISMART مدل HS-1316 AHD موجود در انبار ۴۳۵,۰۰۰تومان
            دوربین چشم ماهی AHD 3MP
            دوربین چشم ماهی AHD 4MP
            دوربین چشم ماهی HISMART مدل HS-13174 AHD موجود در انبار ۳۸۰,۰۰۰تومان
            دوربین چشم ماهی HISMART مدل HS-13164 AHD موجود در انبار ۴۵۰,۰۰۰تومان
        دوربین چشم ماهی IP
        دوربین چشم ماهی یونی ویو مدل IPC814SR-DVPF16 موجود در انبار ۲,۹۸۰,۰۰۰تومان
            دوربین چشم ماهی IP 2MP
            دوربین چشم ماهی IP 4MP
            دوربین چشم ماهی IP 8MP
            دوربین چشم ماهی IP 12MP
    دوربین حرارتی
        دوربین حرارتی AHD
        دوربین حرارتی IP
    دوربین بی سیم
        دوربین بی سیم AHD
        دوربین بی سیم IP
            دوربین بی سیم IP 2MP
            دوربین گردان سامسونگ مدل SNH V6410PN موجود در انبار ۱,۷۸۰,۰۰۰تومان
    دوربین موتورایز
        دوربین موتورایز AHD
            دوربین مداربسته موتورایز AHD 2MP
            دوربین مداربسته موتورایز کی گارد KGUARD TA814APK موجود در انبار ۷۹۰,۰۰۰تومان
        دوربین موتورایز IP
            دوربین مداربسته موتورایز IP 2MP
            دوربین مداربسته موتورایز HISMART مدل HS-850 AHD موجود در انبار ۷۶۰,۰۰۰تومان
            دوربین مداربسته موتورایز داهوا مدل DH-ITC237-PW1B-IRZ موجود در انبار ۶,۴۹۰,۰۰۰تومان
            دوربین مداربسته موتورایز IP 3MP
            دوربین مداربسته موتورایز IP 4MP
            دوربین مداربسته موتورایز داهوا مدل IPC-HFW2431RP-Z-AS-IRE6 موجود در انبار ۱,۷۴۰,۰۰۰تومان
            دوربین مداربسته موتورایز داهوا مدل IPC-HFW5431EP-Z-H موجود در انبار ۲,۱۳۰,۰۰۰تومان
            دوربین مداربسته موتورایز IP 8MP
            دوربین مداربسته موتورایز IP 12MP
            دوربین مداربسته موتورایز داهوا مدل IPC-HFW81230EP-Z موجود در انبار ۷,۹۵۰,۰۰۰تومان
    دوربین مینیاتوری
        دوربین مداربسته مینیاتوری AHD
        دوربین مداربسته مینیاتوری HISMART مدل HS-804CP موجود در انبار ۲۶۰,۰۰۰تومان
        دوربین مداربسته مینیاتوری HISMART مدل HS-904CP موجود در انبار ۲۸۵,۰۰۰تومان
        دوربین مداربسته مینیاتوری IP
        دوربین مداربسته مینیاتوری 4IN1
    دوربین لامپی
        دوربین لامپی AHD
            دوربین لامپی AHD 2MP
        دوربین لامپی IP
            دوربین لامپی IP 2MP
            دوربین مداربسته لامپی مدل V380 موجود در انبار ۳,۷۵۰,۰۰۰تومان
    دوربین خودرو
        دوربین ماشین
        دوربین خودرو مدل S13 Mirror Dual موجود در انبار ۱,۴۵۰,۰۰۰تومان
        دوربین خودرویی مدل S11 Mirror Dual موجود در انبار ۱,۲۵۰,۰۰۰تومان
        دوربین موتور
        دوربین موتور سیکلت مدل M2 dual lens موجود در انبار ۱,۴۵۰,۰۰۰تومان
    دوربین ورزشی
    دوربین ورزشی گوپرو مدل Hero7 Black موجود در انبار ۴,۵۵۰,۰۰۰تومان
    دوربین تایم لپس
        دوربین تایم لپس امنیتی
        دوربین تایم لپس برینو مدل MAC200DN موجود در انبار ۴,۴۵۰,۰۰۰تومان
        دوربین تایم لپس مستند ساز
        دوربین مستند ساز تایم لپس برینو مدل BLC200 موجود در انبار ۶,۵۰۰,۰۰۰تومان
        دوربین مستند ساز تایم لپس برینو مدل BCC2000 موجود در انبار ۱۶,۹۰۰,۰۰۰تومان
        دوربین مستند ساز تایم لپس برینو مدل BCC200 موجود در انبار ۷,۹۸۰,۰۰۰تومان
        دوربین تایم لپس برینو مدل TLC2000 موجود در انبار ۹,۹۰۰,۰۰۰تومان
        دوربین تایم لپس مستند ساز حیات وحش
    دوربین بروسکوپ
        دوربین مداربسته کابلی یا شیلنگی
        بروسکوپ دیجیتال مدل GL9008 موجود در انبار ۱,۶۵۰,۰۰۰تومان
سایر لوازم دوربین
    دی وی آر
        دی وی آر 4 کانال
            دی وی آر های 4 کانال AHD
            دی وی آر 4 کانال ، های اسمارت مدل HS-3004 FE-F5 موجود در انبار ۵۳۰,۰۰۰تومان
            دی وی آر 4 کانال ، های اسمارت مدل HS-3604 FC-F4 موجود در انبار ۶۷۰,۰۰۰تومان
            دی وی آرهای 4 کانال TURBO HD
            دی وی آر 4 کانال هایک ویژن مدل DS-7204HTHI-K1 موجود در انبار ۲,۹۸۰,۰۰۰تومان
            دی وی آر 4 کانال هایک ویژن مدل DS-7204HUHI-K1/P موجود در انبار ۲,۴۵۰,۰۰۰تومان
            دی وی آر 4 کانال هایک ویژن مدل DS-7204HUHI-K1 موجود در انبار ۲,۰۰۰,۰۰۰تومان
            دی وی آر 4 کانال هایک ویژن مدل DS-7204HQHI-K1 موجود در انبار ۱,۳۲۰,۰۰۰تومان
        دی وی آر 8 کانال
            دی وی آر های 8 کانال AHD
            دی وی آر 8 کانال ، های اسمارت مدل HS-3608 FE-F4 موجود در انبار ۶۹۰,۰۰۰تومان
            دی وی آر 8 کانال ، های اسمارت مدل HS-4108 FC-F موجود در انبار ۱,۱۰۰,۰۰۰تومان
            دی وی آرهای 8 کانال TURBO HD
            دی وی آر 8 کانال هایک ویژن مدل DS-7208HUHI-K2/P موجود در انبار ۴,۴۹۰,۰۰۰تومان
            دی وی آر 8 کانال هایک ویژن مدل DS-7208HTHI-K2 موجود در انبار ۵,۹۰۰,۰۰۰تومان
            دی وی آر 8 کانال هایک ویژن مدل DS-7208HUHI-K1 موجود در انبار ۳,۰۰۰,۰۰۰تومان
            دی وی آر 8 کانال هایک ویژن مدل DS-7208HQHI-K1 موجود در انبار ۱,۸۵۰,۰۰۰تومان
        دی وی آر 16 کانال
            دی وی آر های 16 کانال AHD
            دی وی آر 16 کانال سامسونگ مدل SRD-1684 موجود در انبار ۵,۳۱۰,۰۰۰تومان
            دی وی آر 16 کانال ، های اسمارت مدل HS-4116 FE موجود در انبار ۱,۲۹۰,۰۰۰تومان
            دی وی آر 16 کانال ، های اسمارت مدل HS-5916 D موجود در انبار ۲,۴۰۰,۰۰۰تومان
            دی وی آرهای 16 کانال TURBO HD
            دی وی آر 16 کانال هایک ویژن مدل DS-7216HUHI-K2 موجود در انبار ۶,۱۰۰,۰۰۰تومان
            دی وی آر 16 کانال هایک ویژن مدل DS-7216HQHI-K1 موجود در انبار ۳,۴۵۰,۰۰۰تومان
        دی وی آر 32 کانال
            دی وی آر های 32 کانال AHD
            دی وی آر 32 کانال ، های اسمارت مدل HS-5232 DB موجود در انبار ۲,۳۵۰,۰۰۰تومان
            دی وی آر 32 کانال ، های اسمارت مدل HS-5932 D موجود در انبار ۲,۸۵۰,۰۰۰تومان
            دی وی آرهای 32 کانال TURBO HD
    ان وی آر
        ان وی آر 4 کانال
            ان وی آر های 4 کانال IP
            ان وی آر 4 کانال سامسونگ QRN-410 موجود در انبار ۵,۲۶۰,۰۰۰تومان
        ان وی آر 8 کانال
            ان وی آر های 8 کانال IP
        ان وی آر 16 کانال
            ان وی آر های 16 کانال IP
            ان وی آر 16 کانال سامسونگ مدل XRN-1610 موجود در انبار ۱۸,۳۷۰,۰۰۰تومان
        ان وی آر 32 کانال
            ان وی آر های 32 کانال IP
            ان وی ار 32 کانال داهوا مدل NVR608-32-4KS2 موجود در انبار ۱۲,۷۰۰,۰۰۰تومان
        ان وی آر 64 کانال
            ان وی آر های 64 کانال IP
            ان وی ار 64 کانال داهوا مدل NVR616-64-4KS2 موجود در انبار ۳۹,۲۰۰,۰۰۰تومان
            ان وی ار 64 کانال داهوا مدل NVR608-64-4KS2 موجود در انبار ۲۲,۹۰۰,۰۰۰تومان
    هایبرید
        رکوردر ترکیبی 4 کانال
        رکوردر ترکیبی 8 کانال
        دی وی آر 8 کانال فدکس مدل DV-1308 موجود در انبار ۹۰۰,۰۰۰تومان
        دی وی آر 8 کانال نکست مدل NX-DVR108-H1 موجود در انبار ۸۴۰,۰۰۰تومان
        دی وی آر 8 کانال نکست مدل NX-DVR108-K8 موجود در انبار ۱,۵۷۰,۰۰۰تومان
        دی وی آر 8 کانال نکست مدل NX-DVR108-T1 موجود در انبار ۱,۸۳۰,۰۰۰تومان
        رکوردر ترکیبی 16 کانال
        دی وی آر 16 کانال فدکس مدل FD-1316 موجود در انبار ۱,۳۴۰,۰۰۰تومان
        دی وی آر 16 کانال نکست مدل NX-DVR216-K8 موجود در انبار ۲,۶۳۰,۰۰۰تومان
        دی وی آر 16 کانال نکست مدل NX-DVR216-T4 موجود در انبار ۳,۴۴۰,۰۰۰تومان
        رکوردر ترکیبی 32 کانال
    تستر دوربین مداربسته
        تستر دوربین مداربسته چندکاره
        تستر دوربین مداربسته مدل IPC 9800ADH PLUS در انبار موجود نیست ۸,۴۰۰,۰۰۰تومان
        تستر دوربین مداربسته مدل IPCX-ACTH در انبار موجود نیست ۷,۶۰۰,۰۰۰تومان
        تستر دوربین مداربسته مدل IPCSAV-X4 در انبار موجود نیست ۷,۴۰۰,۰۰۰تومان
        تستر دوربین مداربسته مدل IPC-1800ADH PLUS 4K در انبار موجود نیست ۴,۳۵۰,۰۰۰تومان
        تستر دوربین مداربسته داهوا مدل DH-PFM906 موجود در انبار ۱۳,۲۵۰,۰۰۰تومان
        تستر دوربین مداربسته مدل IPCT1800HDA PLUS موجود در انبار ۴,۷۵۰,۰۰۰تومان
        تستر دوربین مداربسته مدل IPCT9800HDAPLUS PLUS موجود در انبار ۹,۶۰۰,۰۰۰تومان
        تستر دوربین مداربسته IP
        تستر دوربین مداربسته CVI-TVI
        تستر دوربین مداربسته مدل JSK-3508ACT در انبار موجود نیست ۸۶۰,۰۰۰تومان
        تستر دوربین مداربسته مدل JSK-4300ACT در انبار موجود نیست ۸۶۰,۰۰۰تومان
        تستر دوربین مداربسته مدل JSK-5300ACT در انبار موجود نیست ۹۸۰,۰۰۰تومان
        تستر دوربین مداربسته مدل JSK-3500CACT در انبار موجود نیست ۶۳۰,۰۰۰تومان
        تستر دوربین مداربسته مدل STEST-893ACT در انبار موجود نیست ۱,۴۶۰,۰۰۰تومان
        تستر دوربین مداربسته IPC 4300H در انبار موجود نیست ۳,۲۰۰,۰۰۰تومان
        تستر دوربین مداربسته هایک ویژن مدل DS-TT-X41T در انبار موجود نیست ۲,۹۰۰,۰۰۰تومان
        تستر دوربین مداربسته ANALOG
        تستر دوربین مداربسته مدل JSK-430BACT در انبار موجود نیست ۴۸۵,۰۰۰تومان
    تجهیزات شبکه
        کابل شبکه
            کابل شبکه CAT5
            کابل شبکه یونی ویو CAT5e موجود در انبار ۱,۲۸۰,۰۰۰تومان
            کابل شبکه CAT6
            کابل شبکه نگزنس CAT6 UTP موجود در انبار ۱,۲۹۰,۰۰۰تومان
            کابل شبکه لگرند CAT6 UTP موجود در انبار ۱,۵۸۰,۰۰۰تومان
            کابل شبکه اشنایدر CAT6 UTP موجود در انبار ۲,۶۵۰,۰۰۰تومان
            کابل شبکه بلدن CAT6 UTP موجود در انبار ۹۴۵,۰۰۰تومان
            کابل شبکه هایک ویژن CAT6 UTP موجود در انبار ۱,۳۴۰,۰۰۰تومان
            کابل شبکه یونی ویو CAT6 UTP موجود در انبار ۱,۸۷۰,۰۰۰تومان
            کابل شبکه CAT7
            کابل شبکه CAT8
        سوئیچ شبکه
            سوئیچ 4 پورت
            سوئیچ 4 پورت آی پی کام مدل F1105P-4-63W موجود در انبار ۶۱۰,۰۰۰تومان
            سوئیچ 8 پورت
            سوئیچ 8 پورت آی پی کام مدل F1109P موجود در انبار ۱,۴۵۰,۰۰۰تومان
            سوئیچ 8 پورت آی پی کام مدل F1110P-8-102W موجود در انبار ۱,۲۱۰,۰۰۰تومان
            سوئیچ 8 پورت آی پی کام مدل S3300-10-PWR-M موجود در انبار ۱,۷۰۰,۰۰۰تومان
            سوئیچ 16 پورت
            سوئیچ 16 پورت آی پی کام مدل S3300-18-PWR-M موجود در انبار ۳,۳۰۰,۰۰۰تومان
            سوئیچ 24 پورت
            سوئیچ 24 پورت آی پی کام مدل S3300-26-PWR-M موجود در انبار ۴,۷۰۰,۰۰۰تومان
        اکسس پوینت
            اکسس پوینت INDOOR
            اکسس پوینت OUTDOOR
    کابل آر جی
    کابل دوربین مداربسته برند لنوکس موجود در انبار ۵۹۵,۰۰۰تومان
        کابل RG59
        کابل RG45
    سایر لوازم
        بی ان سی دوربین مداربسته
        بی ان سی پیچی موجود در انبار ۳,۰۰۰تومان
        بی ان سی پرسی موجود در انبار ۳,۰۰۰تومان
        بی ان سی لحیمی موجود در انبار ۳,۰۰۰تومان
        بی ان سی ترمینالی موجود در انبار ۳,۰۰۰تومان
        پایه و موتور دوربین مداربسته
        کاور دوربین مداربسته
        کاور صندوقی دوربین مداربسته موجود در انبار ۱۶۵,۰۰۰تومان
        کاور سقفی پلاستیکی 4 اینچی موجود در انبار ۱۰,۵۰۰تومان
        کاور سقفی پلاستیکی 2.5 اینچی موجود در انبار ۸,۵۰۰تومان
        آداپتور دوربین مداربسته
        پاور سوئیچینگ 15 آمپر فن دار موجود در انبار ۱۱۰,۰۰۰تومان
        پاور سوئیچینگ 30 آمپر فن دار موجود در انبار ۱۳۵,۰۰۰تومان
        پاور سوئیچینگ 10 آمپر معمولی موجود در انبار ۸۲,۰۰۰تومان
        پاور سوئیچینگ 15 آمپر معمولی موجود در انبار ۹۵,۰۰۰تومان
        پاور سوئیچینگ 20 آمپر معمولی موجود در انبار ۱۱۵,۰۰۰تومان
        ویدئوبالن دوربین مداربسته
        پرژکتور دوربین مداربسته
        پرژکتور مادون قرمز مدل IR50 موجود در انبار ۲۶۵,۰۰۰تومان
        پرژکتور مادون قرمز مدل IR80 موجود در انبار ۲۹۵,۰۰۰تومان
        پرژکتور مادون قرمز مدل IR30 موجود در انبار ۱۶۵,۰۰۰تومان
        میکروفن دوربین مداربسته
        میکروفن ذغالی چیپ ست دار موجود در انبار ۱۶,۰۰۰تومان
        لنز دوربین مداربسته
    نرم افزار
        نرم افزار دوربین مداربسته
        نرم افزار کاربردی
سایر محصولات
    محصولات دیجیتال
        کامپیوتر و لوازم جانبی
            انواع هارد و حافظه
                هارد اینترنال
                    هارداینترنال 1,2,3 ترابایت
                    هارد وسترن دیجیتال مدل WD20PURZ در انبار موجود نیست ۱,۰۵۰,۰۰۰تومان
                    هارد وسترن دیجیتال مدل WD10PURZ در انبار موجود نیست ۷۵۵,۰۰۰تومان
                    هارد وسترن دیجیتال مدل WD10PURX در انبار موجود نیست ۶۹۰,۰۰۰تومان
                    هارد وسترن دیجیتال مدل WD30PURX موجود در انبار ۱,۲۱۰,۰۰۰تومان
                    هارد اینترنال 4,5,6 ترابایت
                    هارد اینترنال 8,10,12 ترابایت
                هارد اکسترنال
                    هارد اکسترنال 1,2,3 ترابایت
                    هارد اکسترنال ای دیتا مدل HD 710 PRO موجود در انبار ۱,۲۴۰,۰۰۰تومان
                    هارد اکسترنال 3,4,5 ترابایت
                    هارد اکسترنال 6,8,10 ترابایت
                هارد اس اس دی
                    اس اس دی تا 1 ترابایت
                    اس اس دی تا 2 ترابایت
                    اس اس دی تا 3 ترابایت
                کارت حافظه
                    کارت حافظه‌ SD ( Secure Digital)
                    کارت حافظه‌ micro SD ( micro Secure Digital)
                    کارت حافظه ‌CF ( Compact Flash )
            انواع مانیتور و نمایشگر
                مانیتورهای معمولی
                مانیتور سامسونگ مدل LS22F355HN موجود در انبار ۲,۶۴۰,۰۰۰تومان
                مانیتور بنکیو مدل GL2070 موجود در انبار ۱,۶۹۰,۰۰۰تومان
                مانیتور بنکیو مدل GW2270 موجود در انبار ۳,۲۳۰,۰۰۰تومان
                مانیتور ایسوس مدل VS207T-P موجود در انبار ۱,۷۶۰,۰۰۰تومان
                مانیتور ایکس ویژن مدل XL2220AIH موجود در انبار ۱,۷۹۰,۰۰۰تومان
                مانیتور ال جی مدل 24M47VQ موجود در انبار ۳,۳۶۰,۰۰۰تومان
                مانیتور ام اس آی مدل OPTIX MPG27C موجود در انبار ۷,۴۵۰,۰۰۰تومان
                مانیتور ال جی مدل 24M38H موجود در انبار ۳,۲۵۰,۰۰۰تومان
                مانیتورهای حرفه ای
                مانیتور بنکیو مدل GW2765HT موجود در انبار ۶,۵۶۰,۰۰۰تومان
                مانیتور ویوسونیک مدل VX2457-MHD موجود در انبار ۲,۳۵۰,۰۰۰تومان
                مانیتور ال جی 34UC79G-B موجود در انبار ۱۲,۸۵۰,۰۰۰تومان
                مانیتور ال جی مدل 22MP58VQ موجود در انبار ۳,۶۰۰,۰۰۰تومان
                مانیتورهای صنعتی
                مانیتورهای استرچ
                ویدئووال
        استوریج ( ذخیره ساز اطلاعات )
            ذخیره سازهای سازمانی
                ذخیره کننده اطلاعات 28 هارد
                کیونپ مدل TS-2888X-W2123-32G موجود در انبار ۱۳۳,۷۰۰,۰۰۰تومان
            ذخیره سازهای اداری و شرکتی
                ذخیره کننده اطلاعات 4 هارد
                کیونپ مدل TS-453BT3-8G موجود در انبار ۱۹,۵۰۰,۰۰۰تومان
                ذخیره کننده اطلاعات 8 هارد
                کیونپ مدل TVS-872XT-i5-16G موجود در انبار ۴۱,۵۰۰,۰۰۰تومان
                ذخیره کننده اطلاعات 12 هارد
                کیونپ مدل TS-1277-2700-64G موجود در انبار ۷۶,۳۰۰,۰۰۰تومان
            ذخیره سازهای آفیس و خانگی
                ذخیره کننده اطلاعات 2 هارد
                کیونپ مدل TS-251B-4G موجود در انبار ۷,۸۰۰,۰۰۰تومان
        کارت گرافیک حرفه ای
    سیستم اعلام سرقت
        پنل مرکزی دزدگیر
        دزدگیر پایرونیکس مدل EX-65 موجود در انبار ۷۹۰,۰۰۰تومان
        لوازم جانبی دزدگیر
    محصولات الکترونیک
        یو پی اس و لوازم جانبی
            یو پی اس دوربین مداربسته
            یو پی اس دوربین مداربسته بی ام اس مدل 10A 4.5 موجود در انبار ۹۶۰,۰۰۰تومان
            یو پی اس دوربین مداربسته اپتی پلاس 4 کانال موجود در انبار ۳۸۰,۰۰۰تومان
            یو پی اس دوربین مداربسته بی ام اس مدل 10A 7.2 موجود در انبار ۱,۱۵۰,۰۰۰تومان
            یو پی اس دوربین مداربسته اپتی پلاس 8 کانال موجود در انبار ۴۳۰,۰۰۰تومان
            یو پی اس دوربین مداربسته اپتی پلاس 16 کانال موجود در انبار ۵۶۰,۰۰۰تومان
            یو پی اس دوربین مداربسته بی ام اس مدل 10A 12 موجود در انبار ۱,۳۸۰,۰۰۰تومان
            یو پی اس دوربین مداربسته بی ام اس مدل 30A 7.2 موجود در انبار ۱,۳۲۰,۰۰۰تومان
            یو پی اس دوربین مداربسته بی ام اس مدل 30A 12 موجود در انبار ۱,۸۵۰,۰۰۰تومان
            یو پی اس دوربین مداربسته بی ام اس مدل 10AS 12 موجود در انبار ۱,۴۸۰,۰۰۰تومان
            یو پی اس های حرفه ای
            یو پی اس تکام مدل TU7002-610A-S موجود در انبار ۳,۴۵۰,۰۰۰تومان
            یو پی اس تکام مدل TU7002-610A موجود در انبار ۳,۹۷۰,۰۰۰تومان