اقلام موجود فروشگاه اینترنتی ایمن کالا مارکت

نسخه قابل چاپ

چیدمان بر اساس عنوان محصول (صعودی | نزولی)، قیمت (صعودی | نزولی)

دوربین مداربسته
    دوربین مداربسته AHD
        دوربین مداربسته بالت AHD
            دوربین مداربسته بالت AHD 2MP
            دوربین مداربسته بالت AHD 3MP
            دوربین مداربسته بالت AHD 4MP
        دوربین مداربسته دام AHD
            دوربین مداربسته دام AHD 2MP
            دوربین مداربسته دام AHD 3MP
            دوربین مداربسته دام AHD 4MP
        دوربین مداربسته اسپیددام AHD
            دوربین اسپیددام AHD 2MP
            دوربین اسپیددام AHD 3MP
            دوربین اسپیددام AHD 4MP
    دوربین مداربسته IP
        دوربین مداربسته بالت IP
            دوربین مداربسته بالت IP 2MP
            دوربین مداربسته بالت IP 3MP
            دوربین مداربسته بالت IP 4MP
            دوربین مداربسته بالت IP 5MP
            دوربین مداربسته بالت IP 8MP
        دوربین مداربسته دام IP
            دوربین مداربسته دام IP 2MP
            دوربین مداربسته دام IP 3MP
            دوربین مداربسته دام IP 4MP
            دوربین مداربسته دام IP 5MP
            دوربین مداربسته دام IP 6MP
            دوربین مداربسته دام IP 8MP
        دوربین مداربسته اسپیددام IP
            دوربین اسپیددام IP 2MP
            دوربین اسپیددام IP 3MP
            دوربین اسپیددام IP 4MP
            دوربین اسپیددام IP 5MP
    دوربین مداربسته HD-TVI
        دوربین مداربسته بالت HD-TVI
            دوربین مداربسته بالت HD-TVI 2MP
            دوربین مداربسته بالت HD-TVI 3MP
            دوربین مداربسته بالت HD-TVI 4MP
        دوربین مداربسته دام HD-TVI
            دوربین مداربسته دام HD-TVI 2MP
            دوربین مداربسته دام HD-TVI 3MP
            دوربین مداربسته هایک ویژن مدل DS-2CE56F1T-ITM موجود در انبار ۴۸۵,۰۰۰تومان
            دوربین مداربسته دام HD-TVI 4MP
        دوربین مداربسته اسپیددام HD-TVI
            دوربین اسپیددام HD-TVI 2MP
            دوربین اسپیددام HD-TVI 3MP
            دوربین اسپیددام HD-TVI 4MP
    دوربین مداربسته HD-CVI
        دوربین مداربسته بالت HD-CVI
            دوربین مداربسته بالت HD-CVI 1MP
            دوربین مداربسته بالت HD-CVI 2MP
            دوربین مداربسته بالت HD-CVI 3MP
            دوربین مداربسته بالت HD-CVI 4MP
            دوربین مداربسته بالت HD-CVI 6MP
            دوربین مداربسته بالت HD-CVI 8MP
            دوربین مداربسته داهوا مدل HAC-HFW2802E-A موجود در انبار ۱,۳۹۰,۰۰۰تومان
        دوربین مداربسته دام HD-CVI
            دوربین مداربسته دام HD-CVI 1MP
            دوربین مداربسته داهوا مدل HAC-HDW1000M موجود در انبار ۳۱۰,۰۰۰تومان
            دوربین مداربسته دام HD-CVI 2MP
            دوربین مداربسته داهوا مدل HAC-HDW1230MP موجود در انبار ۶۹۰,۰۰۰تومان
            دوربین مداربسته داهوا مدل HAC-HDW1200M موجود در انبار ۴۴۰,۰۰۰تومان
            دوربین مداربسته داهوا مدل HAC-HDW1200EM-A موجود در انبار ۵۵۰,۰۰۰تومان
            دوربین مداربسته داهوا مدل HAC-HDW1220EM-A موجود در انبار ۵۹۰,۰۰۰تومان
            دوربین مداربسته داهوا مدل HAC-HDW2231EM موجود در انبار ۱,۰۰۰,۰۰۰تومان
            دوربین مداربسته داهوا مدل HAC-T2A21 موجود در انبار ۳۲۵,۰۰۰تومان
            دوربین مداربسته دام HD-CVI 3MP
            دوربین مداربسته دام HD-CVI 4MP
            دوربین مداربسته دام HD-CVI 6MP
            دوربین مداربسته دام HD-CVI 8MP
        دوربین مداربسته اسپیددام HD-CVI
            دوربین اسپیددام HD-CVI 1MP
            دوربین اسپیددام HD-CVI 2MP
            دوربین اسپیددام HD-CVI 3MP
            دوربین اسپیددام HD-CVI 4MP
    دوربین مداربسته HD-SDI
        دوربین مداربسته بالت HD-SDI
            دوربین مداربسته بالت HD-SDI 1MP
            دوربین مداربسته بالت HD-SDI 2MP
            دوربین مداربسته بالت HD-SDI 3MP
            دوربین مداربسته بالت HD-SDI 4MP
        دوربین مداربسته دام HD-SDI
            دوربین مداربسته دام HD-SDI 1MP
            دوربین مداربسته دام HD-SDI 2MP
            دوربین مداربسته دام HD-SDI 3MP
            دوربین مداربسته دام HD-SDI 4MP
        دوربین مداربسته اسپیددام HD-SDI
            دوربین اسپیددام HD-SDI 1MP
            دوربین اسپیددام HD-SDI 2MP
            دوربین اسپیددام HD-SDI 3MP
            دوربین اسپیددام HD-SDI 4MP
    دوربین مداربسته 4IN1
        دوربین مداربسته بالت 4IN1
            دوربین مداربسته بالت 4IN1 2MP
            دوربین مداربسته بالت 4IN1 4MP
            دوربین مداربسته بالت 4IN1 5MP
        دوربین مداربسته دام 4IN1
            دوربین مداربسته دام 4IN1 2MP
            دوربین مداربسته دام 4IN1 4MP
            دوربین مداربسته دام 4IN1 5MP
        دوربین مداربسته اسپیددام 4IN1
            دوربین اسپیددام 4IN1 2MP
            دوربین اسپیددام 4IN1 4MP
    دوربین مداربسته عمده
        پخش عمده دوربین مداربسته AHD
        پخش عمده دوربین مداربسته IP
    دوربین مداربسته ارزان
        دوربین مداربسته ارزان AHD
        دوربین مداربسته مدل 22XB11 موجود در انبار ۱۸۵,۰۰۰تومان
        دوربین مداربسته مدل SP-654603/4MP موجود در انبار ۲۷۵,۰۰۰تومان
        دوربین مداربسته مدل 2033B90 موجود در انبار ۲۸۵,۰۰۰تومان
        دوربین مداربسته ارزان IP
    پکیج دوربین مداربسته
        پکیج دوربین مداربسته AHD
        پکیج دوربین مداربسته IP
مداربسته های خاص
    دوربین پلاک خوان
        دوربین پلاک خوان AHD
            دوربین پلاک خوان AHD 2MP
            دوربین مداربسته پلاک خوان HS-9332CO موجود در انبار ۱,۳۷۰,۰۰۰تومان
            دوربین پلاک خوان AHD 3MP
            دوربین پلاک خوان AHD 4MP
        دوربین پلاک خوان IP
            دوربین پلاک خوان IP 2MP
            دوربین پلاک خوان IP 3MP
            دوربین پلاک خوان IP 4MP
        دوربین پلاک خوان 4IN1
            دوربین پلاک خوان 4IN1 2MP
            دوربین پلاک خوان 4IN1 3MP
            دوربین پلاک خوان 4IN1 4MP
    دوربین چشم ماهی
        دوربین چشم ماهی AHD
            دوربین چشم ماهی AHD 2MP
            دوربین چشم ماهی AHD 3MP
            دوربین چشم ماهی AHD 4MP
        دوربین چشم ماهی IP
            دوربین چشم ماهی IP 2MP
            دوربین چشم ماهی IP 4MP
            دوربین چشم ماهی IP 5MP
            دوربین چشم ماهی IP 8MP
            دوربین چشم ماهی IP 12MP
    دوربین حرارتی
        دوربین حرارتی AHD
        دوربین حرارتی IP
    دوربین بی سیم
        دوربین بی سیم IP
            دوربین بی سیم IP 1.3MP
            دوربین بی سیم IP 2MP
            دوربین گردان سامسونگ مدل SNH V6410PN موجود در انبار ۱,۹۸۰,۰۰۰تومان
    دوربین موتورایز
        دوربین موتورایز AHD
            دوربین مداربسته موتورایز AHD 2MP
        دوربین موتورایز IP
            دوربین مداربسته موتورایز IP 2MP
            دوربین مداربسته موتورایز IP 3MP
            دوربین مداربسته موتورایز IP 4MP
            دوربین مداربسته موتورایز IP 8MP
            دوربین مداربسته موتورایز IP 12MP
        دوربین موتورایز HD-CVI
            دوربین مداربسته موتورایز HD-CVI 2MP
            دوربین مداربسته موتورایز داهوا مدل HAC-HDBW2231R-Z موجود در انبار ۱,۷۹۰,۰۰۰تومان
            دوربین مداربسته موتورایز داهوا مدل HAC-HFW3231E-Z موجود در انبار ۱,۸۰۰,۰۰۰تومان
            دوربین مداربسته موتورایز HD-CVI 6MP
            دوربین مداربسته موتورایز داهوا مدل HAC-HDW2601T-Z-A موجود در انبار ۱,۸۵۰,۰۰۰تومان
            دوربین مداربسته موتورایز داهوا مدل HAC-HDBW2601R-Z موجود در انبار ۱,۸۰۰,۰۰۰تومان
            دوربین مداربسته موتورایز HD-CVI 8MP
        دوربین موتورایز 4IN1
            دوربین مداربسته موتورایز 4IN1 2MP
    دوربین مینیاتوری
        دوربین مداربسته مینیاتوری AHD
        دوربین مداربسته مینیاتوری IP
        دوربین مداربسته مینیاتوری HD-CVI
        دوربین مداربسته مینیاتوری 4IN1
    دوربین لامپی
        دوربین لامپی AHD
            دوربین لامپی AHD 2MP
        دوربین لامپی IP
            دوربین لامپی IP 2MP
    دوربین خودرو
        دوربین ماشین
        دوربین موتور
        دوربین موتور سیکلت مدل M2 dual lens موجود در انبار ۱,۴۵۰,۰۰۰تومان
    دوربین مداربسته باکس
        دوربین مداربسته باکس AHD
        دوربین مداربسته باکس IP
        دوربین مداربسته باکس HD-CVI
    دوربین ورزشی
    دوربین تایم لپس
        دوربین تایم لپس امنیتی
        دوربین تایم لپس مستند ساز
        دوربین تایم لپس مستند ساز حیات وحش
    دوربین بروسکوپ
        دوربین مداربسته کابلی یا شیلنگی
سایر لوازم دوربین
    دی وی آر
        دی وی آر 4 کانال
            دی وی آر های 4 کانال AHD
            دی وی آرهای 4 کانال TURBO HD
        دی وی آر 8 کانال
            دی وی آر های 8 کانال AHD
            دی وی آرهای 8 کانال TURBO HD
            دی وی آر 8 کانال هایک ویژن مدل DS-7208HUHI-K2/P موجود در انبار ۴,۴۹۰,۰۰۰تومان
            دی وی آر 8 کانال هایک ویژن مدل DS-7208HTHI-K2 موجود در انبار ۵,۹۰۰,۰۰۰تومان
            دی وی آر 8 کانال هایک ویژن مدل DS-7208HUHI-K1 موجود در انبار ۳,۰۰۰,۰۰۰تومان
            دی وی آر 8 کانال هایک ویژن مدل DS-7208HQHI-K1 موجود در انبار ۱,۸۵۰,۰۰۰تومان
        دی وی آر 16 کانال
            دی وی آر های 16 کانال AHD
            دی وی آرهای 16 کانال TURBO HD
        دی وی آر 32 کانال
            دی وی آر های 32 کانال AHD
            دی وی آرهای 32 کانال TURBO HD
    ان وی آر
        ان وی آر 4 کانال
            ان وی آر های 4 کانال IP
        ان وی آر 8 کانال
            ان وی آر های 8 کانال IP
        ان وی آر 16 کانال
            ان وی آر های 16 کانال IP
        ان وی آر 24 کانال
            ان وی آر های 24 کانال IP
        ان وی آر 32 کانال
            ان وی آر های 32 کانال IP
        ان وی آر 64 کانال
            ان وی آر های 64 کانال IP
    هایبرید
        رکوردر ترکیبی 4 کانال
        ایکس وی آر 4 کانال ویدئوپارک مدل VP-HD0400-T-M موجود در انبار ۸۷۹,۰۰۰تومان
        ایکس وی آر 4 کانال ویدئوپارک مدل VP-HD0402-T-M موجود در انبار ۱,۱۵۲,۰۰۰تومان
        رکوردر ترکیبی 8 کانال
        رکوردر ترکیبی 16 کانال
        رکوردر ترکیبی 32 کانال
    تستر دوربین مداربسته
        تستر دوربین مداربسته چندکاره
        تستر دوربین مداربسته موجود در انبار ۱,۱۰۰,۰۰۰تومان
        تستر دوربین مداربسته داهوا مدل DH-PFM906 موجود در انبار ۷,۹۵۰,۰۰۰تومان
        تستر دوربین مداربسته مدل IPC1800 PLUS موجود در انبار ۲,۹۵۰,۰۰۰تومان
        تستر دوربین مداربسته مدل IPC 9800 PLUS موجود در انبار ۶,۹۰۰,۰۰۰تومان
        تستر دوربین مداربسته داهوا مدل DH-PFM905-E موجود در انبار ۲,۹۵۰,۰۰۰تومان
        تستر دوربین مداربسته X9 موجود در انبار ۱۳,۶۰۰,۰۰۰تومان
        تستر دوربین مداربسته IP
        تستر دوربین مداربسته CVI-TVI
        تستر دوربین مداربسته ANALOG
    کابل آر جی
        کابل RG59
        کابل دوربین مداربسته برند لنوکس موجود در انبار ۵۹۰,۰۰۰تومان
        کابل RG45
    سایر لوازم
        بی ان سی دوربین مداربسته
        فیش AV طلایی موجود در انبار ۴,۵۰۰تومان
        بی ان سی پیچی موجود در انبار ۳,۰۰۰تومان
        بی ان سی پرسی موجود در انبار ۴۰,۰۰۰تومان
        بی ان سی لحیمی موجود در انبار ۳,۰۰۰تومان
        بی ان سی ترمینالی موجود در انبار ۵,۰۰۰تومان
        بی ان سی خروجی AV موجود در انبار ۴,۵۰۰تومان
        پایه دوربین مداربسته
        پایه ثابت دوربین مداربسته موجود در انبار ۳۹,۰۰۰تومان
        آداپتور دوربین مداربسته
        پاور سوئیچینگ 15 آمپر فن دار موجود در انبار ۱۳۵,۰۰۰تومان
        پاور سوئیچینگ 30 آمپر فن دار موجود در انبار ۱۶۵,۰۰۰تومان
        پاور سوئیچینگ 10 آمپر معمولی موجود در انبار ۹۲,۰۰۰تومان
        پاور سوئیچینگ 15 آمپر معمولی موجود در انبار ۱۱۸,۰۰۰تومان
        پاور سوئیچینگ 20 آمپر معمولی موجود در انبار ۱۴۵,۰۰۰تومان
        ویدئوبالن دوربین مداربسته
        پرژکتور دوربین مداربسته
        پرژکتور مادون قرمز مدل IR80 موجود در انبار ۲۸۰,۰۰۰تومان
        میکروفن دوربین مداربسته
        لنز دوربین مداربسته
        لوله فلکسی (لوله خرطومی)
        لوله فلکسی سایز 11 موجود در انبار ۹۲,۵۰۰تومان
        لوله فلکسی سایز 13 موجود در انبار ۱۰۵,۰۰۰تومان
        لوله فلکسی سایز 16 موجود در انبار ۱۲۴,۰۰۰تومان
        لوله فلکسی سایز 21 موجود در انبار ۱۶۲,۰۰۰تومان
        لوله فلکسی سایز 25 موجود در انبار ۲۳۸,۰۰۰تومان
        لوله فلکسی سایز 29 موجود در انبار ۲۶۳,۰۰۰تومان
        لوله فلکسی سایز 36 موجود در انبار ۴۱۵,۰۰۰تومان
        ماکت دوربین مداربسته
        ماکت دوربین مداربسته بالت موجود در انبار ۹۵,۰۰۰تومان
        ماکت دوربین مداربسته دام موجود در انبار ۸۵,۰۰۰تومان
        کاور دوربین مداربسته
        کاور صندوقی دوربین مداربسته موجود در انبار ۲۶۵,۰۰۰تومان
        کاور سقفی پلاستیکی 4 اینچی موجود در انبار ۴۵,۰۰۰تومان
        کاور سقفی پلاستیکی 2.5 اینچی موجود در انبار ۲۵,۰۰۰تومان
    نرم افزار
        نرم افزار دوربین مداربسته
        نرم افزار کاربردی
سایر محصولات
    محصولات دیجیتال
        گوشی موبایل
            گوشی موبایل اپل
            موبایل Apple iPhone 11 Pro 256GB-ZAA در انبار موجود نیست ۲۴,۹۰۰,۰۰۰تومان
            موبایل Apple iPhone 11 Pro Max 256GB-ZAA در انبار موجود نیست ۲۶,۷۰۰,۰۰۰تومان
            موبایل Apple iPhone 11 Pro Max 256GB-ZAA در انبار موجود نیست ۲۷,۲۰۰,۰۰۰تومان
            موبایل Apple iPhone 11 Pro Max 256GB-ZAA در انبار موجود نیست ۲۶,۸۰۰,۰۰۰تومان
            گوشی موبایل سامسونگ
            موبایل Samsung A01 16GB موجود در انبار ۲,۵۴۰,۰۰۰تومان
            موبایل Samsung Galaxy Note 10 lite در انبار موجود نیست ۹,۸۵۰,۰۰۰تومان
            موبایل Samsung A01 16GB موجود در انبار ۲,۵۴۰,۰۰۰تومان
            موبایل Samsung A51 128GB در انبار موجود نیست ۵,۸۹۰,۰۰۰تومان
            موبایل Samsung A30s 128GB در انبار موجود نیست ۴,۴۶۰,۰۰۰تومان
            موبایل Samsung A20S 32GB در انبار موجود نیست ۳,۳۹۰,۰۰۰تومان
            گوشی موبایل نوکیا
            موبایل Nokia 105 (2019) DUALSIM-4MB در انبار موجود نیست ۳۱۰,۰۰۰تومان
            گوشی موبایل شیائومی
        کامپیوتر و لوازم جانبی
            انواع هارد و حافظه
                هارد اینترنال
                    هارداینترنال 1,2,3 ترابایت
                    هارد اینترنال 4,5,6 ترابایت
                    هارد اینترنال 8,10,12 ترابایت
                هارد اکسترنال
                    هارد اکسترنال 1,2,3 ترابایت
                    هارد اکسترنال ای دیتا مدل HD 710 PRO موجود در انبار ۱,۲۴۰,۰۰۰تومان
                    هارد اکسترنال 3,4,5 ترابایت
                    هارد اکسترنال 6,8,10 ترابایت
                هارد اس اس دی
                    اس اس دی تا 1 ترابایت
                    اس اس دی تا 2 ترابایت
                    اس اس دی تا 3 ترابایت
                کارت حافظه
                    کارت حافظه‌ SD ( Secure Digital)
                    کارت حافظه‌ micro SD ( micro Secure Digital)
                    کارت حافظه ‌CF ( Compact Flash )
            انواع مانیتور و نمایشگر
                مانیتورهای معمولی
                مانیتورهای حرفه ای
                مانیتورهای صنعتی
                مانیتورهای استرچ
                ویدئووال
        استوریج ( ذخیره ساز اطلاعات )
            ذخیره سازهای سازمانی
                ذخیره کننده اطلاعات 28 هارد
            ذخیره سازهای اداری و شرکتی
                ذخیره کننده اطلاعات 4 هارد
                ذخیره کننده اطلاعات 8 هارد
                ذخیره کننده اطلاعات 12 هارد
            ذخیره سازهای آفیس و خانگی
                ذخیره کننده اطلاعات 2 هارد
        کارت گرافیک حرفه ای
    تجهیزات شبکه
        کابل شبکه
            کابل شبکه CAT5
            کابل شبکه CAT6
            کابل شبکه CAT7
            کابل شبکه CAT8
        سوئیچ شبکه
            سوئیچ 4 پورت
            سوئیچ 8 پورت
            سوئیچ 16 پورت
            سوئیچ 24 پورت
        اکسس پوینت
            اکسس پوینت INDOOR
            اکسس پوینت OUTDOOR
    سیستم اعلام سرقت
        پنل های مرکزی دزدگیر
            پنل مرکزی دزدگیر
            دزدگیر پایرونیکس مدل EX-65 موجود در انبار ۹۲۰,۰۰۰تومان
            دزدگیر جی ام کا مدل GM910 موجود در انبار ۱,۵۴۰,۰۰۰تومان
            دزدگیر پراوین مدل SAFE موجود در انبار ۹۳۰,۰۰۰تومان
            دزدگیر پراوین مدل SILA موجود در انبار ۱,۵۲۰,۰۰۰تومان
            دزدگیر پراوین مدل HEXA موجود در انبار ۱,۶۵۰,۰۰۰تومان
            دزدگیر پراوین مدل SILVER موجود در انبار ۱,۳۷۰,۰۰۰تومان
            دزدگیر هانتر مدل EX-65 موجود در انبار ۸۹۰,۰۰۰تومان
            دزدگیر هانتر رله دار مدل EX-65 موجود در انبار ۹۷۰,۰۰۰تومان
        لوازم جانبی دزدگیر
            چشمی دزدگیر
            چشمی دزدگیر فوتال موجود در انبار ۸۵,۰۰۰تومان
            چشمی دزدگیر بی سیم موجود در انبار ۱۹۵,۰۰۰تومان
            چشمی دزدگیر پایرونیکس موجود در انبار ۱۸۵,۰۰۰تومان
            آژیر و کاور بلندگو
            باطری دزدگیر
        پکیج دزدگیر
        پکیج دزدگیر سیمکارتی پایرونیکس موجود در انبار ۱,۵۶۰,۰۰۰تومان
        پکیج دزدگیر سیمکارتی پایرونیکس موجود در انبار ۱,۳۵۰,۰۰۰تومان
        پکیج دزدگیر سیمکارتی پایرونیکس موجود در انبار ۱,۴۸۰,۰۰۰تومان
        پکیج دزدگیر سیمکارتی پراوین مدل سیلور موجود در انبار ۱,۶۷۰,۰۰۰تومان
        پکیج دزدگیر سیمکارتی پراوین مدل سیف موجود در انبار ۱,۲۰۰,۰۰۰تومان
    محصولات الکترونیک
        یو پی اس و لوازم جانبی
            یو پی اس دوربین مداربسته
            یو پی اس های حرفه ای